HM Kolíkovacie vrtáky

60M

KÓD RH

60M.050.R

60M.060.R

60M.080.R

60M.100.R

60M.120.R

KÓD LH

60M.050.L

60M.060.L

60M.080.L

60M.100.L

60M.120.L        

D

5

6

8

10

12

I

35

35

35

35

35

L

70

70

70

70

70

S

10X30

10X30

10X30

10X30

10X30

S = 10 X 30 mm. L = 70 mm. I = 35 mm.

S = 4000 ÷ 8000 rpm. F = 1 ÷ 4 mt./min.